MogensGade.dk

Borgmesteren informerer - Apropos Jammerbugt maj 20192019

Posted by Mogens Gade 16 May, 2019 13:26

Mens vi venter på mildere vejr

Kom, maj du søde milde – sådan lyder første linje i en af vores kendte gamle danske sange. I skrivende stund har maj langt fra vist sig fra sin milde side, så det er helt på sin plads at synge længselsfulde sange om mildere vejr, som kan lokke os udenfor og nyde bøgen, som - trods alt - er sprunget ud.

Venskabsbytræf i Jammerbugten

Til gengæld byder maj på et væld af andre glæder. Jeg har for eksempel haft fornøjelsen af at modtage to af vores venskabsbyer, nemlig Strzelce Krajenskie (Polen) og Stadt Tornesch (Tyskland). Der var tale om et fagligt besøg, hvor temaet blandt andet var fjernvarme, affaldshåndtering og genbrug. Fra Jammerbugt Kommunes side havde vi gjort os umage med at sammensætte et varieret program, blandt andet med besøg på Aabybro Fjernvarmeværk og genbrugspladsen i Pandrup. De kulturelle indslag i programmet er også vigtige, og denne gang er der planlagt besøg på Center for Papirkunst i Hune, på Kunst- og Kulturcentret Tranum Strandgård og i Tinghuset i Fjerritslev.

Noget af det værdifulde ved vores venskabsbysamarbejder er, at det kan berige os med nye indsigter og ideer til, hvordan tingene også kan gøres – og samtidig få os til at reflektere over, hvorfor vi i grunden gør, som vi gør.

Et genåbnet Svinkløv Badehotel

En anden glædelig maj-begivenhed er genåbningen af Svinkløv Badehotel. Hotellet betyder meget for mange mennesker, og derudover har det stor værdi for hele kommunen som et klassisk ikon for kystturisme langs Jammerbugten. Derfor glæder det mig, at det er lykkedes fonden bag hotellet at genopføre det, så det fremstår både helt nyt – og dog næsten helt som før. Og stadig med stor respekt for de betagende omgivelser og den helt unikke beliggenhed.

Svinkløv Badehotel genåbner midt i en tid, hvor det går rigtig godt for turismen, og hvor fokus i høj grad er på det stedbundne, på det autentiske og på kvalitetsoplevelser – fx i naturen og med lokale fødevarer. Og det er netop noget af det, Svinkløv Badehotel – og mange andre aktører i Jammerbugten – er gode til at tilbyde.

Limfjordstunnellen fylder 50 år

Maj er også måneden, hvor vi markerede, at Limfjordstunnelen har knyttet Nordjylland tættere sammen i et halvt århundrede. Siden Kong Frederik IX som den første kørte under Limfjorden i sin Bentley den 6. maj 1969, har 750 millioner biler kørt gennem tunnelen. I dag kører 85.000 biler i døgnet gennem tunnelen, og kapaciteten i tunnelen er ikke bare opbrugt, men oversteget. Da trafikken over Limfjorden - via Limfjordsbroen mellem Nørresundby og Aalborg – allerede i 1969 nåede kapacitetsgrænsen, står det lysende klart, at der er brug for en aflastning; der er brug for en 3. vestlig Limfjordsforbindelse.

Nordjylland har nemlig brug for den sammenhæng og den dynamik det skaber, at der er gode forbindelser, så mennesker og varer kan komme frem

Heldigvis ser det ud til, at der efter et meget langt tilløb nu snart er en løsning på vej. Med Finanslov 2019 bliver en opdatering af VVM-undersøgelsen for den 3. Limfjordsforbindelse nemlig sat i gang. Det er afgørende, at den senest i 2021 følges op med en anlægslov, der sikrer etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse via den fastlagte vestlige linjeføring.

Byggegrunde på vej i Saltum og Biersted

Og mens vi venter på vinde fra lunere himmelstrøg, kan vi også glæde os over, at Kommunalbestyrelsen har besluttet at byggemodne 15 parcelhusgrunde i Saltum. Grundene får en attraktiv størrelse, samtidig med at de både kommer til at ligge bynært og med udsigt. Vi forventer, at grundene er klar til salg ved årsskiftet 2019/2020 – dog med forbehold for de vejrmæssige udskejelser.

Også i Biersted er der nye byggegrunde på vej; her har kommunen opkøbt et areal i den sydvestlige ende af byen til formålet. Det er planen, at byggemodningen af grundene i Biersted opstartes inden sommerferien.Nyt fra Kommunalbestyrelsen - april 20192019

Posted by Mogens Gade 28 Apr, 2019 12:40

Modernisering af Jetsmark Idrætscenter

Jetsmark Idrætscenters bestyrelse har præsenteret en plan med ønsker og behov for renovering af idrætscentret, som alle foreninger i Jetsmark Idrætscenter bakker op om.

Energirenovering og markante forbedringer af bygningerne både inde og ude i Jetsmark Idrætscenter bliver nu en realitet, efter at Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt idrætscentrets plan for renoveringsprojektet.

I alt bevilliger kommunen 20 mio. kr. til projektet, hvoraf de ca. fem mio. kr. er allerede frigivet til udarbejdelse af udbudsmateriale. Det resterende beløb bliver frigivet senere, når det endelig projekt, finansiering og betalingsplan er klar.

”Med renoveringsprojektet kommer Jetsmark Idrætscenter til at fremstå som et moderne idrætscenter, der lever op til nutidens behov. Både i forhold til faciliteterne og i forhold til energioptimering”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Renoveringsprojektet omfatter:

Nyrenoverede eller nyetablerede omklædningsrum og toiletter – der tages hensyn til 1. divisions omklædningskrav på fodboldområdet

Ny café og opholdsområde i stueetagen

Nye fleksible mødelokaler i stuetagen

Renovering af kælderen

Ny springgymnastiksal med tilhørende repos

Gennemrenovering af 1. sal

Etablering af lokaler til fysioterapeut med henblik på udlejning

Nyt tag på hallerne

Nyt indgangsparti

Energioptimering at Idrætscentret

Moderniseringsprojektet kommer til at koste 60.604.607 kr. i 2019-priser. De nøjagtige priser kendes først efter udbuddet. Viser priserne sig højere ved udbuddet end forventet, skal bestyrelsen for idrætscentret foretage en prioritering, så projektet holder sig inden for rammen.

Af totalbeløbet finansierer Jammerbugt Kommune ca. 20 mio. kr. Kommunen vil desuden optage et energilån på vegne af Jetsmark Idrætscenter på ca. 20 mio. kr., mens Jetsmark Idrætscenter selv optager et kreditforeningslån på 14,5 mio. kr. Endelig udgør fonde og egenfinansiering et beløb på 2,5 mio. kr.


15 nye byggegrunde i Saltum

På et 3 ha stort areal på Vestergaardsvej i Saltum byggemodner Jammerbugt Kommune 15 parcelhusgrunde. Flere grunde i Biersted er ligeledes på trapperne.

Arealet i Saltum ligger i den vestlige del af byen med kort afstand til Saltum Skole og en smuk udsigt mod vest.

De 15 parcelhusgrunde bliver mellem 1.099 m² og 2.084 m². Så forholdsvise store parcelhusgrunde, som kommunen har erfaret, at køberne finder attraktive.

”Vi ser et behov for flere byggegrunde i Saltum. Grundene får en attraktiv størrelse samtidig med, at de ligger bynært og med god udsigt”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Den samlede udgift til byggemodningen forventes at blive på 4,5 mio. kr. Det er inklusive tilslutnings- og anlægsbidrag til kloak, el, vand og fjernvarme. Der er også indregnet udgifter til etablering af fortov og gadelys i den ene side af vejen. Da der kan være forhistoriske fund i den sydlige del af arealet, er der i budgettet også indregnet 200.000 kr. til dette.

Kommunen forventer at udbyde grundene umiddelbart efter lokalplanens godkendelse, og at byggemodningen kan starte efter sommerferien. Det betyder, at grundene bør være klar til salg ved årsskiftet 2019/2020 – dog med forbehold for de vejrmæssige udskejelser.

Salgspriserne for grundene skal udbydes eller fastsættes til markedsprisen ifølge lovgivningen. Den endelige salgspris vil ske i forbindelse med, at grundene udbydes.

Også andre steder i kommunen er der byggemodning af grund på vej.

”Vi har afsluttet forhandlinger om køb af et areal i den sydvestlige ende af Biersted. Vi forventer derfor, at starte byggemodningen af et antal grunde i Biersted inden sommerferien”, afslører Mogens Christen Gade.

Investering i IT-platform giver gevinst

Kommunalbestyrelsens beslutning om at investere 8,5 mio. kr. i at opgradere Jammerbugt Kommunes IT-platform viser en markant besparelse.

Analyser viser, at kommunen over de næste fire år får en samlet gevinst på godt 13 mio. kr. for investeringen på 8,5 mio. kr.

”Investeringen blev i første omgang foretaget, fordi vi skulle sikre vores IT-platform. Den har nu vist sig at være en endnu klogere investering, da den kommer til at give en mærkbart besparelse oveni. Besparelsen kommer vores borgere til gode, ligesom noget af den bliver mærket til fremadrettede investeringer i digitalisering og IT, så vi også er sikret fremadrettet”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Gevinsterne bliver blandt andet hentet ved:

At outsource kommunens virtuelle servermiljø

En reduktion og omlægning af antal servere til drift af Citrix

En tidsbesparelse på logon

En bedre driftsafvikling af applikationer og øget stabilitet

En mere optimal sammensætning af Microsoft licenserne

Udskiftning af printere og kopimaskiner og omlægning til serviceaftaler på alle maskiner

Ud over besparelserne i kroner og øre betyder investeringen nye og mere effektive kommunikationsformer, som sparer tid for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Investeringen i den bedre og mere effektive IT-platform giver også grundlag for en mere intensiv anvendelse af f.eks. FaceTime fra en iPad, robotteknologi og chatbots. Ligesom opgraderingen vil kunne skabe grundlag for mere velfærdsteknologiske løsninger i forvaltningerne.Bedre mobildækning på Gjøl2019

Posted by Mogens Gade 28 Apr, 2019 12:37

Jammerbugt Kommune har formidlet et samarbejde, der kan føre til en ny 48 meter høj telekom-mast ved Gjøl Kraftvarmeværk. Dermed kan der blive bedre dækning i området fra september i år.

Den nye mast til mobiltelefoni bliver rejst af KPR Towers A/S. De har indgået aftale med Gjøl Private Kraftvarmeværk om at rejse masten på deres jord på Drøvten 48.

”Masten på Gjøl er endnu et resultat af den målrettede indsats, som Jammerbugt Kommune i samarbejde med borgere og udbydere af telefoni har skabt siden opstarten i marts 2016”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Masten skal erstatte den lavere skorsten i byen, der i dag anvendes til antenner for mobildækning. Og med den nye mast opnår området mere tilfredsstillende sende- og modtageforhold.

”Det er meget glædeligt, at de to parter er gået sammen om en løsning, der kan sikre en acceptabel mobildækning på Gjøl. Jammerbugt Kommune er interesserede i, at kommunen får bedre dækning – både for borgerne og virksomhedernes skyld. Samtidig har en bedre mobildækning stor indflydelse på eksempelvis hjemmeplejens arbejde. De har brug for stabil og god dækning, når de laver registreringer efter besøg hos borgeren”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Kommunen har haft en overordnet rolle i at afdække muligheden for bedre dækning i området.

”Som kommune har vi interesse i at forbedre infrastrukturen for mobiltelefoni. Derfor har vi afdækket, hvilke muligheder, der var på området. I det arbejde hørte vi om KPR Towers, som rejser master for teleindustrien i store dele af verdenen. Vi førte de to parter sammen, som nu har fundet sammen om en løsning på Gjøl”, siger leder af digitalisering og IT i Jammerbugt Kommune Morten Hedegaard.

Kraftvarmeværket på Gjøl udlejer et jordlod på 8x10 meter til KPR Towers, hvor den 48 meter høje gittermast med antennesystemer skal stå. På jorden tæt på masten kommer der til at stå teknikkabiner til det tekniske udstyr.

Den nye mobilmast kræver en ændring af lokalplanen, derfor forventes byggeansøgningen at komme i høring til sommer. Går alt som forventet, vil der være bedre dækning på Gjøl allerede i løbet af efteråret 2019.

For yderligere kommentarer, kontakt:
Borgmester Mogens Christen Gade tlf.: 41912001
Leder af digitalisering og IT Jammerbugt Kommune Morten Hedegaard tlf.: 41912011

Blog image

Løfterigt forår i fuld vigør2019

Posted by Mogens Gade 14 Apr, 2019 16:51

Foråret har for alvor meldt sin ankomst – ikke kun i kalenderen, men også i naturen. Blomster og buske springer ud, og havefolket er i gang. Vi har skiftet til sommertid og stillet både ure og havemøbler frem. Foråret er en dejlig tid, skøn i sig selv og fuld af løfter om den sommer, der kommer.

Sådan er det i grunden også med mange af de processer, vi lige nu arbejder med i Jammerbugt Kommune. De involverer mange parter og er alene af den grund spændende og lærerige at deltage i - og samtidig skaber de fundamentet for gode og perspektivrige resultater.

Et løft til Brovst

Vi tager fx fat på at realisere den masterplan for Brovst, som blev vedtaget i 2017. Det sker gennem en buket af projekter, som over de næste 2-3 år skal være med til at løfte Brovst.

De forbedringer, som byen dermed får, går fint i spænd med de projekter, som er i gang i dag (fx plantningen af bynær skov), og de vil give byen et løft, som gavner både handelsliv og borgere og tilgodeser det rekreative behov, der er i byen. Samtidig styrker projekterne byen i forhold til bosætning.

Konkret omfatter projekterne:

- ”Byværksted” i Brovst bymidte, hvor interesserede kan kigge ind og få en snak om byen, og der kan holdes møder om udviklingen af byen

- Kantstensparkering i Jernbanegade - for at skabe flere p-pladser i handelsgaden

- Afgrænsning af torv i Jernbanegade med hegn mod øst - for at øge kvaliteten i bymidten

- Forskønne og synliggøre smøgen mellem Jernbanegade og Smedevej - for at binde handelsgaden og bolighuset bedre sammen

- Handicapvenlig sti til fra Rotfeldkvarteret til ny skov - for at give bedre adgang til skoven som rekreativt område

- Udtynding i træer sydøst for Bratskov - for at synliggøre Bratskov fra Handelsgaden

Sideløbende vil kommunen i løbet af foråret 2019 inddrage lokale foreninger og borgere i projektet - også i forhold til at komme med flere projektforslag til at udvikle Brovst.

I alt har Kommunalbestyrelsen afsat 5 mio. kr. i 2019 og 2020 til realisering af Masterplan Brovst.

Renovering af Saltum Skole

På Saltum Skole kan lærere og elever også glæde sig til en større renovering og ombygning af skolebygningen, som dermed får et tiltrængt kvalitetsløft. Skolens brugere har været med til at prioritere ønskerne til renoveringer, og de områder af skolen, der er medtaget i projektet, er udpeget i løbende dialog med skolebestyrelsen på skolen. Det drejer sig blandt andet om følgende områder:

- Faglokaler til bl.a. madkundskab samt Håndværk og design

- Store hjerte (fællesareal i udskolingen) og Lille hjerte (fællesareal i indskolingen)

- Nyt vindfang og garderobe i indskolingen

-Toiletter ved aula og i nordfløj samt handicaptoilet

- Ventilation, nye lofter og belysning i udskolingen Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. til renoveringen af Saltum Skole.

Renovering af børnehaver i Fjerritslev får fokus på læringsmiljøer

I Fjerritslev skal børnehaverne Grøftekanten og Gl. Dalhøj i Fjerritslev renoveres og eventuelt have udvidet deres kapacitet. Det er endnu ikke klarlagt i hvilket omfang bygningerne skal renoveres, men helt centralt er det, at renoveringen medvirker til at skabe harmoni mellem det pædagogiske arbejde og de fysiske rammer. Vi ønsker netop at understøtte det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, og derfor er det naturligt, at de fysiske rammer tænkes ind, så de er optimale for børnenes trivsel, helbred og læring.

For at få flest mulige forslag til, hvordan børnehaverne skal indrettes, bliver repræsentanter for ledelsen, medarbejdere og forældrebestyrelserne i de to børnehaver, repræsentanter fra Ejendomscentret og Skole- og Dagtilbudsafdelingen og projektleder fra Børne- og Familieforvaltningen inviteret til at komme med fagligt input til både de tekniske arkitektoniske, pædagogiske og læringsmæssige forhold.

Der er afsat i alt 6,5 mio. kr. til projektet.Nyt fra Kommunalbestyrelsen - marts 20192019

Posted by Mogens Gade 05 Apr, 2019 16:01

Masterplan Brovst

En buket af projekter i Brovst skal løfte Masterplan Brovst over de næste 2-3 år. Projekterne vil styrke byens bosætning, handelsliv, rekreative potentialer og synliggøre lokale kulturmiljøer.

Nu går arbejdet med at realisere Masterplan Brovst i gang, og mange tiltag, udover de allerede igangværende projekter, såsom skovrejsning og samarbejdet mellem foreninger i Brovst for at styrke organisering og aktiviteter i byen, er tænkt ind.

Projekterne i Masterplan Brovst er inddelt i etaper og omfatter:

- Åbningstræk – dvs. mindre tiltag/anlægsopgaver, som hurtigt er synlige for borgere, og som kan skabe motivation for den videre udvikling af byen

- Mindre projekter = Kræver en kortere proces med involvering af aktører i byen

- Større projekter = Kræver en længere proces, inden de kan realiseres.

”Vi ser frem til, at Masterplan Brovst nu realiseres. De forbedringer, byen får med åbningstrækkene, går fint i spænd med de projekter, som er i gang i dag, og de vil give byen et løft, som gør gavn for både handelsliv og det rekreative behov, der er i byen”, siger borgmester Mogens Gade.

Konkret omfatter åbningstrækkene:

- ”Byværksted” i Brovst bymidte, hvor interesserede kan kigge ind og få en snak om byen, og der kan holdes møder om udviklingen af byen

- Kantstensparkering i Jernbanegade - for at skabe flere p-pladser i handelsgaden

- Afgrænsning af torv i Jernbanegade med hegn mod øst - for at øge kvaliteten i bymidten

- Forskønne og synliggøre smøgen mellem Jernbanegade og Smedevej - for at binde handelsgaden og bolighuset bedre sammen

- Handicapvenlig sti til fra Rotfeldkvarteret til ny skov - for at give bedre adgang til skoven som rekreativt område

- Udtynding i træer sydøst for Bratskov - for at synliggøre Bratskov fra Handelsgaden

Kommunalbestyrelsen har afsat 500.000 kr. til åbningstrækkene, og de forventes at starte op i løbet af første halvår 2019. Sideløbende vil kommunen i løbet af foråret 2019 inddrage lokale foreninger og borgere i projektet også for at komme med flere projektforslag til at udvikle Brovst.

Byværkstedet forventes at åbne tirsdag 9. april 2019 ved et borgermøde.

Masterplan Brovst blev endeligt vedtaget i februar 2017. Masterplanen kan ses på dette link.


Saltum Skole

Saltum Skole står over for en større renovering og ombygning – og dermed et kvalitetsløft, som kommer eleverne og lærerne til gode.

Kommunalbestyrelsen har nu frigivet midler til, at renoveringen og ombygningen af flere områder af Saltum Skole kan gå i gang.

Tidligere i projektfasen kom brugerne af skolen med forslag til og prioriteringer af, hvilke ønsker de har til renoveringen. I en løbende dialog med skolebestyrelsen på Saltum Skole og sammenholdt med den økonomiske ramme, er der udpeget, hvilke områder af skolen der er medtaget i projektet.

Saltum Skole får renoveret/modernisering flg. områder:

1. Faglokalet til madkundskab

2, Natur & teknologi og fysik & kemi i sydfløjen

3. Håndværk/design

4. Store hjerte (fællesareal i udskolingen)

5. Lille hjerte (fællesareal i indskolingen)

6. Nyt vindfang og garderobe i indskolingen

7. Toiletter ved aula

8. Toiletter i nordfløj

9. Handicaptoilet

10. Forbedring af varmekilde i musiklokale

11. Ventilation i udskoling

12. Sammenlægning af klasselokaler i sydfløjen

13. Nye lofter og belysning i udskoling

MJ Byg fra Brønderslev bliver entreprenør på projektet.


Justering af skolereformen betyder:

Kortere skoledage, længere åbningstid i SFO og ekstra skoletransport

Folkeskolereformen fra 2014 bliver justeret inden næste skoleår. Fra skoleåret 2019/2020 får eleverne i indskolingen kortet skoleugen med tre lektioner fordelt på tre dage. Det får indflydelse på blandt andet åbningstider i SFO og afgange med skolebusser, som derfor også justeres.

De ekstra ressourcer, der kommer ved at gøre skoledagene kortere i indskolingen kommer alle klassetrin fra 0-9 klasser til gavn. Med det antal elever, der er i skolerne dette skoleår svarer det til 3,1 mio. kr., som i stedet kan gå til et kvalitetsløft på skolerne. På 10. klassetrin sker der ingen ændringer, da klassetrinet ikke har understøttende undervisning.

Konkret kan de ekstra ressourcer bruges til færre elever per underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling, bedre tid til at planlægge og følge op på den understøttende undervisning mv.

På sigt vil forslaget blandt andet også indebære flere fagopdelte timer i tysk eller fransk i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse.

”Med justeringen af skolereformen får de enkelte skoler større frihed til at disponere over skolens ressourcer til kvalitetsforbedringer. Det betyder, blandt andet, at de ekstra timer, der bliver frigivet hos personalet, kommer til at styrke kvaliteten i fagundervisningen og i den understøttende undervisning”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Længere åbningstider i SFO til samme forældrebetaling

Når skoledagene for de mindste bliver kortere, må åbningstiden i kommunes SFO udvides tilsvarende. De tre lektioner svarer til to timer og 15 minutter ekstra åbningstid i SFO, og det betyder øget udgifter for fritidstilbuddet.

I dag betaler forældrene med børn i SFO et beløb, der svarer til 51,15% af prisen pr. plads. Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde den nuværende forældrebetaling, så forældrene fremad skal betale samme beløb, beløbet kommer til at svare til en forældrebetaling på 50,31% for en plads.

Jammerbugt Kommune forventer, at den udvidede åbningstid har en merudgift på 1,2 mio. kr. årligt, den ekstraudgift forventer kommunen at få kompenseret fra staten.

Nødvendigt med ekstra buskørsel
Også buskørslen knyttet til skolen bliver påvirket af den kortere skoledag.

Om eftermiddagen er køreplanerne for skolebusserne koordineret i forhold til ungdomsuddannelserne. Og det ikke muligt at nedlægge og/eller fremrykke nuværende ture med busserne, da de fortsat benyttes af de øvrige elever.

Da kørselsbehov for den tidligere afgang kommer til at afhænge af, hvor mange elever, der skal hjem efter skoledagens ophør – altså af antallet af elever, der ikke går i SFO, vil det variere fra skole til skole.

Derfor har Kommunalbestyrelsen valgt en løsning, hvor ekstra NT-busser på ruter med kædekørsel (busafgange der benyttes af flere skoler) suppleres med taxakørsel og kørselsgodtgørelse på øvrige ruter. En løsning der tilgodeser flest mulige og som forventes at komme til at koste 470.000 kr. årligt, og dermed også er økonomisk forsvarlig.

Jammerbugt Kommune evaluerer kørselsordningen inden jul 2019.


Renovering af børnehaver i Fjerritslev får fokus på læringsmiljøer

Børnehaverne Grøftekanten og Gl. Dalhøj i Fjerritslev skal renoveres og eventuelt have udvidet sin kapacitet.

Inden selve renovering vil bygningerne blive gennemgået for at klarlægge omfanget af renoveringen. Oveni ønsker kommunen at afdække, om børnehaverne i samme proces har brug for at udvide sin kapacitet.

Indretning skal understøtte arbejdet
Centralt for renoveringen af børnehaverne bliver harmoni mellem indretning og de fysiske rammer.

For at få flest mulige forslag til, hvordan børnehaverne skal indrettes, bliver repræsentanter for ledelsen, medarbejdere og forældrebestyrelserne i de to børnehaver, repræsentanter fra Ejendomscentret og Skole- og Dagtilbudsafdelingen og projektleder fra Børne- og Familieforvaltningen inviteret til at komme med fagligt input til både de tekniske arkitektoniske, pædagogiske og læringsmæssige forhold.

”Vi ønsker på bedste vis at understøtte det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Derfor vil det være naturligt, at de fysiske rammer tænkes ind, så de er optimale for børnenes trivsel, udvikling og læring”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Der for vil Jammerbugt Kommune i udbuddet af opgaven lægge stor vægt på, at rådgiveren, ud over tekniske og arkitekturfaglige kompetencer, også har kompetencer til at kunne koble det bygningsfysiske med optimale læringsmiljøer for små børn.

Der er afsat i alt 6,5 mio. kr. til projektet.Borgmesteren informerer – Apropos Jammerbugt marts 20192019

Posted by Mogens Gade 20 Mar, 2019 09:15

Når vi sammen får ønsker til at gå i opfyldelse

Som borgmester – og menneske – bliver jeg gang på gang imponeret over de resultater, man kan opnå, når man sammen med andre gode kræfter beslutter sig for at arbejde for en sag - og sætter handling bag. Den kommende skole i Jetsmark er et godt eksempel – jeg er utrolig stolt over, at vi for anden gang i Jammerbugt Kommunes korte historie, er undervejs med et helt ny skolebyggeri.

Udviklingen i vores mange landsbyer og fire centerbyer er andre eksempler. Med afsæt i de lokale udviklingsplaner (de såkaldte LUP’er) og Masterplaner arbejder lokale ildsjæle og kommunen – og ofte også andre aktører – sammen om at udvikle hvert enkelt lokalsamfund, så det til fulde kan udfolde sit potentiale. Helt aktuelt tager vi i denne måned de første skridt for at virkeliggøre nogle af tiltagene fra Masterplanen for Brovst.

Også i kommunens største by, Aabybro, har vi sat forskellige tiltag i værk for at sikre, at byen også i årene fremover er attraktiv for nuværende og tilflyttende borgere. Byen er gennem en årrække vokset – både i omfang og i antallet af borgere. Det er naturligvis glædeligt – og samtidig skal vi være opmærksomme på det pres, som i kraft af denne udvikling opstår, både på selve byens rum, dens infrastruktur og de servicetilbud, byen rummer.

Aftale om nyt lægehus i Aabybro

Derfor var jeg glad og lettet, da jeg på kommunens vegne i denne måned indgik aftale med læge Thomas Olsen om driften af et nyt lægehus i Aabybro – nærmere bestemt i lokaler i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt.

Det har længe været et stort ønske at få endnu et lægehus i kommunen, og vejen har været fuld af bump og huller. Jeg er meget tilfreds med, at vores initiativ og arbejde med at få et nyt lægehus i Aabybro nu endelig er lykkes. Thomas Olsen trækker selv i kitlen og bliver fast læge i den nye klinik, hvorved han vil blive et kendt ansigt blandt sine patienter. Det betyder tryghed for vores borgere, at vi får endnu et lægehus med en fast læge, og det giver bedre sammenhæng for borgerne, at de møder samme personale.

Det er en vigtig prioritet for Kommunalbestyrelsen at sikre lægedækning for borgerne i Jammerbugt Kommune, både i forhold til sundhedsindsatsen generelt, men også i forhold til bosætning, så alle, der flytter til kommunen, har mulighed for at få en lokalt praktiserende læge.

En ny rygrad til Aabybro Bymidte

Med tanke på den fysiske udvikling af Aabybro har vi samarbejdet med Realdania og den rådgivende tegnestue CFBO om en grovskitse for byen. Grovskitsen går forud for en endelige plan for en ny og stærkere bymidte. Kommunalbestyrelsen besluttede i februar at følge grovskitsens anbefaling om at skabe en ny ’rygrad’ i Aabybro Bymidte – kaldet Broen. Broen kommer til at gå fra rundkørslen ved Aaby Sdr. Gade til Kattedamsvej, og bliver en ny forbindelse for lette trafikanter. Samtidig bliver Broen stedet for fællesskaber. Vurderingen er, at Broen kommer til at koste mellem 10 og 15 mio. kr.

Jammerbugt Kommune vil søge midler til Broen hos Realdania via deres kampagne "Hovedbyer på forkant". Kommunen søger medfinansiering til et totalt beløb på 10 mio. kr. Hvis Realdania udvælger projektet, kan kommunen forvente støtte på 50% af udgifterne – så Jammerbugt Kommune kommer til at bidrage med 5 mio. kr. Samme kampagne støttede det snart afsluttede arbejde med planen for udformningen af bymidten.

Genbrugsplads moderniseres

I en lidt anden boldgade – men stadig i Aabybro – har Kommunalbestyrelsen besluttet at modernisere genbrugspladsen, så den får samme niveau, kvalitet og indretning som genbrugspladserne i Brovst, Fjerritslev og Pandrup. For borgerne i Aabybro betyder det blandt andet bedre tilkørselsforhold og adgang til en haveaffaldsplads. Samtidig udvides genbrugspladsen med flere containere, så pladsen er fremtidssikret i forhold til byudviklingen i Aabybro og klar til fremtidens miljøkrav. Asfalt, kloakker og belysning bliver også fornyet – både fordi det trænger på den 18 år gamle genbrugsplads, og fordi de fremtidige vedligeholdelsesudgifter og elforbruget dermed mindskes.

Borgerne vil komme til at mærke arbejdet med moderniseringen, men kommunen forventer ikke, at genbrugspladsen bliver lukket under ombygningen.

Projektet er estimeret til 18,4 mio. kr. i alt inklusiv en bevilling i 2018 på 625.000 kr. Lånet tilbagebetales gennem affaldsgebyrerne. Den samlede investering kommer til at koste hver husstand og sommerhus 34 kr. årligt i genbrugspladsgebyr.

Drømmer vi – eller ……2019

Posted by Mogens Gade 20 Mar, 2019 09:13

Jo vi er vågne – og det er sandt, at efter rigtig mange års Nordjysk kamp er vi kommet i mål med den Tredje Vestlige Limfjordsforbindelse efter en trafikaftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti. Det er jo den melding vi har ventet på, og som nogle mere eller mindre havde opgivet med ordene: Vi får den aldrig. Det er jo lidt som med Jeppe i baronens seng – Drømmer vi eller er vi vågne?

Det rigtig gode ved denne fantastiske udmelding fra regeringen er at såvel Det Radikale Venstre som Socialdemokraterne ser ud til at følge op på den Tredje Vestlige Limfjordsforbindelse, som så langt om længe står på et sikkert fundament i forhold til at sikre mere optimale vilkår for Fremtidig vækst og udvikling i Nordjylland og dermed i landet som helhed ! Tillykke til Danmark - Tillykke til Nordjylland – Tillykke til Jammerbugt Kommune !Limfjorden er en barriere2019

Posted by Mogens Gade 13 Mar, 2019 14:23

Ulla Astman, regionsrådsformand (S) og formand for Komiteen 3. Limfjordsforbindelse.nu; Mogens Christen Gade, borgmester (V) i Jammerbugt Kommune og formand for Business Region North Denmark; Thomas Kastrup-Larsen, borgmester (S) i Aalborg Kommune; Peter Rindebæk, COO hos Bladt Industries og medlem af Regionalt Industripolitisk Udvalg (RIPU)

Hele ni ud af ti nordjyske virksomheder oplever, at der er forsinkelser, når Limfjorden skal krydses, og det har afgørende, negative konsekvenser for Nordjyllands udvikling. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har foretaget for Region Nordjylland blandt 380 nordjyske virksomheder inden for industri og byggeri, handel og transport samt privat service i Vendsyssel, Hanherred, Aalborg og Østhimmerland.

De trafikale udfordringer omkring krydsningen af Limfjorden er velkendte, og den seneste tilkendegivelse fra de nordjyske virksomheder understreger blot, at udfordringerne skal tages meget alvorligt. Vi ønsker gode betingelser for vækst og beskæftigelse i hele Nordjylland, ligesom vi ønsker, at Nordjylland – mindst – kan måle sig med andre regioner, når vi ser på, hvor attraktivt det er at drive virksomhed netop her.

Vi ved, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft er alfa og omega for virksomhedernes vækst og udvikling i de kommende år. Derfor er det meget bekymrende læsning, når undersøgelsen viser, at mere end 40 % af virksomhederne oplever, at forsinkelserne ved Limfjorden i høj grad begrænser deres muligheder for at rekruttere de rette og nødvendige medarbejdere.

Virksomheder i Vendsyssel oplever, at de har særligt svært ved at tiltrække medarbejdere med bopæl syd for Limfjorden, mens virksomheder beliggende syd for fjorden også oplever begrænsninger i deres rekruttering. Limfjorden er med andre ord blevet en barriere, der deler arbejdsmarkederne i Nordjylland.

Det sker samtidig med, at det i dag er vigtigere end nogensinde, at vi har de bedste muligheder for at matche virksomheder og kompetencer. Det er afgørende for hele dynamikken i erhvervslivet og dermed for virksomhedernes fortsatte forretningsgrundlag og vækstmuligheder.

Det gør også stort indtryk på os, at hver femte virksomhed i undersøgelsen giver udtryk for, at de oplevede barrierer omkring fjordkrydsningen gør det sandsynligt, at virksomheden inden for 5 år vil lokalisere sig på den anden side af fjorden, end hvor de er beliggende i dag.

Det er ganske enkelt et nødråb, som kalder på handling nu. Kommuner, region, erhvervsliv og fagforeninger er enige: Det er den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, der er løsningen. Linjeføringen for forbindelsen er valgt i en trafikpolitisk aftale i 2014, Aalborg Alliancen og medfinansieringen på 600 mio. kr. er blevet positivt modtaget på Christiansborg. Det var også glædeligt, at der på finansloven for 2019 blev afsat midler til at opdatere VVM-redegørelsen, så alt kan være klar, når der igen er statslige midler til infrastruktur. Her vil vi gerne kvittere for synspunktet som Lise Bech (DF), Karsten Lauritzen (V) og Rasmus Prehn (S) for nyligt fremførte. Det stiller Nordjylland stærkt, at vores folketingspolitikere på tværs af partierne samarbejder om, at anlægsloven for 3.Limfjordsforbindelse vedtages snarest og kommer til at indgå i den kommende masterplan for den danske infrastruktur.

Vi kan desværre ikke nå at få en ny forbindelse over Limfjorden, der står klar inden for de 5 år, der er tidshorisonten i undersøgelsen blandt virksomhederne. Så indtil da vil udfordringerne forblive de samme – og de vil givetvis vokse yderligere i omfang. Det ved vi godt.

Det helt afgørende er, at vi hurtigst muligt får en folketingsbeslutning om anlægslov og midler til etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse. Det vil give virksomhederne tillid til, at løsningen kommer, og at de derfor trygt kan planlægge og investere i deres fremtid. Det har hele Nordjylland brug for.